20 Real Pictures That You Won’t Believe It Exists

You will not be able to believe your eyes that there are things in the world that really exist.
The photos below will surely make anyone who sees them think they are the product of some photo editing software, however, they are all real!
You think you’ve seen everything, but there’s actually a lot in the world that you don’t know. The world is full of attractions and sometimes mysterious things that you can’t believe are real. The following is a series of images that are full of surprises and certainly breathtaking.

  1. Long-standing floodwaters in Pakistan have caused millions of spiders to move up trees.
Chiếc cây này giống như một cuốn sách minh họa… Nước lũ dâng cao trong một thời gian lâu ở Pakistan đã làm hàng triệu con nhện di chuyển lên cây.

2. The picture without Photoshop by French photographer Philippe Ramette

Bức ảnh không qua Photoshop của nhiếp ảnh gia người Pháp Philippe Ramette.

3. A tiger shark swallows a smaller shark in the Gulf of Delaware, USA.

Cá mập hổ nuốt chửng một con cá mập có kích thước nhỏ hơn ở Vịnh Delaware, Mỹ.

4. The sand dunes of the Namib desert, captured by the Korean satellite Kompsat-2. The blue and white area is the dry bed of the Tsauchab River.

Bạn có tin đây là Trái đất của chúng ta? Những đụn cát của sa mạc Namib, được chụp lại bởi vệ tinh Kompsat-2 của Hàn Quốc. Vùng màu xanh và trắng là lòng sông Tsauchab khô cạn.

5. The ground ran out of food, so the goats had to climb the tree to eat. Who said goats can’t climb trees?


Dưới đất hết thức ăn nên đàn dê phải leo lên cây để ăn thôi. Ai nói dê không biết leo cây? (Ảnh: Internet)

6. Lama Hua Chi’s real feet and soles imprinted on the wooden floor because he always prayed in the same place, the soles of his feet were deeply rooted in the wooden floor.

Bàn chân thật và dấu lòng bàn chân in trên sàn gỗ của lạt-ma Hua Chi vì luôn luôn cầu nguyện tại cùng một vị trí, nên chính lòng đôi bàn chân của ông đã ăn sâu xuống sàn gỗ.

7. A massive dust storm hit Western Australia in early 2013.


Một cơn bão bụi khổng lồ tấn công Tây Úc vào đầu năm 2013. (Ảnh: Internet)

8. Screws? No, this is a car tire dump taken from above.


Ốc vít? Không phải, đây là bãi rác lốp xe ô tô được chụp từ trên cao. (Ảnh: Internet)
Mặt cắt ngang của cáp ngầm dưới biển. (Ảnh: Internet)

9. Dutch artist Berndnaut Smilde uses a smoke machine, which combines humidity and intense light to create a cloud that hovers indoors.

Nghệ sĩ người Hà Lan Berndnaut Smilde sử dụng một máy khói, kết hợp với độ ẩm và ánh sáng mạnh mẽ để tạo ra một đám mây lơ lửng trong nhà.

10. Sea bream has human-like teeth.

Loài cá tráp có răng giống người.

11. Incredible image was taken at Maho beach, Saint Martin. The plane seemed to be able to land right above these tourists.

16 bức ảnh khó tin nhưng có thật này sẽ cho bạn thấy photoshop cũng chỉ là muỗi mà thôi - Ảnh 2.

12. Egyptians rowing a boat across a corner of the Nile covered with duckweed.

16 bức ảnh khó tin nhưng có thật này sẽ cho bạn thấy photoshop cũng chỉ là muỗi mà thôi - Ảnh 6.

13. A railway section in New Zealand after the 2010 earthquake.

16 bức ảnh khó tin nhưng có thật này sẽ cho bạn thấy photoshop cũng chỉ là muỗi mà thôi - Ảnh 8.

14. This magical moment was captured from a parade.

16 bức ảnh khó tin nhưng có thật này sẽ cho bạn thấy photoshop cũng chỉ là muỗi mà thôi - Ảnh 11.

15. A flower blooms after a volcanic eruption on the island of Sumatra, Indonesia. It seems to be representing the eternal life of all things on this earth.

16 bức ảnh khó tin nhưng có thật này sẽ cho bạn thấy photoshop cũng chỉ là muỗi mà thôi - Ảnh 15.

16. The strange landscape in Iceland, a country with many volcanoes, hot springs and many glaciers…

Phong cảnh lạ kì ở Iceland, quốc gia với rất nhiều núi lửa, suối nước nóng và nhiều sông băng…

17. Drain hole at Ladybower Reservoir in England. Its purpose is to prevent the dam from overflowing.

16 bức ảnh khó tin nhưng có thật này sẽ cho bạn thấy photoshop cũng chỉ là muỗi mà thôi - Ảnh 13.

18. The Metro Stockholm is a subway system serving the capital city of Stockholm, Sweden. This is the second opening to connect Central Station and Gamla Stan.

The Metro Stockholm là hệ thống tàu điện ngầm phục vụ thủ đô Stockholm, Thụy Điển . Đây là cửa mở thứ hai để nối nhà ga trung tâm và Gamla Stan.

19. The seahorse was looking in the mirror in front of the clock


Chú cá ngựa đang soi gương trước mặt đồng hồ. (Ảnh: Internet)

20. Andrew Hankin’s work on Tamarama Beach is called “We’re frying out here.”

Tác phẩm của Andrew Hankin trên bãi Tamarama có tên “We’re fryin’ out here.” (Chúng ta đang rán giòn ngoài đó)

Don't miss interesting posts on Onnewslive

Leave a Reply

Your email address will not be published.